Termeni de utilizare

Vă rugăm să citiți următorii termenii și condiții de utilizare (“Termeni și condiții”), care reglementează utilizarea și accesarea paginii web, situată la http://www.roland.co.uk, inclusiv dar nu limitat la panouri de mesaje, (denumit în continuare “Servicii”) și relația dvs. cu Roland Corporation, filialele acestora și toate persoanele fizice și companiile asociate cu această pagină de web, inclusiv successorii și agenții lor (denumite în continuare “Roland” sau “Noi”). Utilizarea acestor Servicii înseamnă că acceptați și sunteți de acord cu termenii și condiții. Drepturile acordate Utilizatorului sunt neexclusive, personale, intransferabile, revocabile și limitate la Utilizatorul în cauză. Dacă nu sunteți de acord, vă rugăm să nu folosiți Serviciile oferite de noi.

Avem dreptul de a aduce modificări în Termeni și condiții fără o notificare în prealabil. Toate aceste modificări vor fi făcute publice la această pagină de web. Dacă decideți să folosiți Serviciile oferite de noi după modificarea acestor Termeni și condiții, sunteți de acord să respectați aceste modificări.

Dacă nu aveți capacitatea juridică de a încheia un acord stabilit de Termeni și condiții, nu puteți folosi Serviciile până când Roland nu primește acordul părinților sau al tutorului legal.


Declinare de garanții

Prin utilizarea Serviciilor - inclusiv orice software și conținut – sunteți de acord că utilizați Serviciile în întregime pe propria răspundere. Serviciile sunt oferite ca o modalitate convenabilă de a vă furniza informații cu privire la, și de a discuta despre produsele Roland și accesoriile acestora, însă nu garantăm acuratețea și integralitatea acestor informații. SERVICUL ESTE FURNIZAT “CA ATARE” FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE EXPRIMATĂ SAU PRESUPUSĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ SĂ SE LIMITEZE LA, ORICE GARANȚIE PENTRU INFORMAȚII, DATE, SOFTWARE, UNELTE, SERVICII SAU ACCES NEÎNTRERUPT. MAI PRECIS, SERVICIILE DECLINĂ ORICE FEL DE GARANȚIE, INCLUSIV, DAR NU SE LIMITEAZĂ LA: (I) ORICE GARANȚIE PRIVIND DISPONIBILITATEA, FIABILITATEA, ACURATEȚEA, UTILITATEA, CONȚINUTUL, ACTUALITATEA SAU SECURITATEA INFORMAȚIILOR SAU SERVICIILOR; ȘI (II) GARANȚIA TITLULUI, GARANȚIA DE NEÎNCĂLCARE, GARANŢII DE COMERCIALITATE; FITNESS ÎN FAVOAREA UNUI ANUME SCOP. LIMITAREA RĂSPUNDERII SE APLICĂ ORICĂROR DAUNE SAU PAGUBE CAUZATE DE ORICE EȘEC DE PERFORMANȚĂ, EROARE, OMISIUNE, ÎNTRERUPERE, DECET, ÎNTÂRZIERE ÎN FUNCȚIONARE SAU TRANSMITERE, VIRUȘI DE COMPUTER, EȘECUL LINIEI DE COMUNICARE, FURTUL, DISTRUGEREA SAU ACCESUL NEAUTORIZAT LA REGISTRE, MODIFICARE ȘI UTILIZAREA ACESTORA, FIE PENTRU ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, CAUZAREA PREJUDICIULUI, NEGLIJENȚEI SAU ÎN ORICE ALTĂ CAUZĂ DE ACȚIUNE ÎN JUSTIȚIE. ORICE MATERIAL DESCĂRCAT SAU OBȚINUT PRIN UTILIZAREA SERVICULUI POATE FI FOLOSIT DOAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, ȘI PRIN URMARE VEȚI FI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU TOATE DAUNELE PROVOCATE LA SISTEMUL COMPUTERULUI SAU ORICE PIERDERI DE DATE CARE AR REZULTA DIN DESCĂRCAREA DE ASFTFEL DE MATERIALE. NICIUN SFAT SAU INFORMAŢIE, FIE ORALĂ SAU SCRISĂ, OBŢINUTĂ DE DVS. DE LA ROLAND PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR NU VA CONDUCE LA CREAREA VREUNEI GARANŢII CARE NU ESTE STIPULATĂ ÎN MOD EXPRES ÎN ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII.


Limitarea răspunderii:

Nici Roland nici oricare dintre angajații, agenții, succesorii, afiliații furnizorii de conținut și furnizorii de servicii ai acestuia NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI FAŢĂ DE DVS. PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ, DERIVATĂ SAU EXEMPLARĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE PENTRU PIERDEREA DE PROFIT, REPUTAŢIE, UTILIZARE, DATE SAU ALTE PIERDERI NECORPORALE (CHIAR DACĂ ROLAND A FOST INFORMAŢ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE) CE REZULTĂ DIN: (I) UTILIZAREA SERVICIILOR, (II) IMPOSIBILITATEA DE A ACCESA ȘI A UTILIZA SERVICIILE, (III) COSTUL PROCURĂRII DE BUNURI ŞI SERVICII SUBSTITUENTE REZULTÂND DIN ORICE BUNURI, DATE, INFORMAŢII SAU ALTE SERVICII ACHIZIŢIONATE SAU OBŢINUTE SAU MESAJE PRIMITE SAU TRANZACŢII INTRODUSE ÎN, PRIN SAU DIN SERVICIILE ROLAND, (IV) ACCESUL NEAUTORIZAT LA SAU ALTERAREA TRANSMISIILOR SAU DATELOR DVS, (V) AFIRMAŢIILE SAU CONDUITA ORICĂREI TERŢE PĂRŢI ÎN CADRUL SERVICIILOR, SAU (VI) ORICE ALTĂ PROBLEMĂ REFERITOARE LA GARANȚIE.


Utilizarea Serviciilor:

Veți putea folosi Serviciile dacă respectați regurile stabilite de Termeni și condiții. În caz contrar, pagina de web nu vă acordă licență la conținuturi, funcții sau materiale accesate prin Servicii, incluzând, dar fără limitare la mărci înregistrare, mărci de servicii, materiale cu drept de autor sau alte proprietate intelectuală inclusă în Serviciile.Dacă pagina de web nu acordă licență, indiferent de scop, nu veți putea descărca sau salva copii ale nici unui conținut sau ecran oferite de Servicii (care include informații, date, software, fotografii, grafică, și orice alte materiale indiferent de format), nu aveți dreptul de a le modifica numai dacă se prevede altfel în acești Termeni și condiții. Puteți însă printa o copie a informației de pe acest website numai pentru uz personal sau registre personale, puteți accesa Serviciile doar de pe un singur computer, ținând cont de faptul că nu aveți (și nu se permite nicio părții terți) dreptul de a (i) distribui, copia, modifica, a crea lucrări derivate, a utiliza inginerie inversă, a dezasambla sau a încerca în orice alt fel să obțineți codul sursă, conținut sau altceva legat de Servicii, sau (ii) de a vinde, închiria, licenția, sublicenția și a transfera orice drept legat de conținut și de Servicii.


Obligații la înregistrare:

Înainte de a permite accesul la anumite Servicii, vi se poate cere să vă înregistrați. Pentru a deveni un utilizator înregistrat, trebuie să furnizați, și dacă este cazul să actualizați informații solicitate pentru înregistrare, care trebuie să fie actuale, exacte, complete și reale. Dacă avem motive întemeiate să credem că informații furnizate de dvs. sunt neactuale, inexacte, incomplete sau nereale, avem dreptul de a suspenda temporar sau definitiv, fără notificare prealabilă, accesul dvs. la Servicii, incluzând și toate informațiile stocate prin Servicii.


Drepturile de proprietate

Serviciile și orice software folosit legat de Servicii conțin informații confidențiale și cu drept de proprietate, protejate de drept de autor și de alte legi, care nu pot fi obținute și folosite numai dacă este permis de Termeni și condiții. Roland este proprietarul și/sau utilizatorul autorizat al oricărei mărci înregistrate și/sau marcă de servicii apărute în Servicii și este titularul dreptului de autor sau licențiatul conținutului și/sau informațiilor apărute pe pagina de web, în afară de cazul când este indicat altfel. Dacă folosiți această pagină de web pentru alte scopuri decât cele menționate în Termeni și condiții, s-ar putea să încălcați drepturile de autor și alte legi din Japonia și/sau alte țări. Utilizarea de către noi a mărcilor înregistrate, mărcilor de servicii, materialelor cu drept de autor sau a altor proprietăți intelectuale aflate pe această pagină de web, nu vă acordă licență sau altă autorizație pentru aceste mărci sau materiale.


Conținut oferit de terțe părți:

Anumite informații de pe acest site, precum și materialele de referință sau link-uri către alte site-uri, sunt oferite doar cu scop informativ general și nu sunt menite să fie folosite la alte scopuri. Nici Roland și nici oricare dintre furnizorii săi de date și de conținut nu vor fi făcuți responsabili pentru orice greșeală sau întârzieri în conținut, sau pentru orice acțiuni luate pe baza acestor date, Roland nu garantează că acest conținut este actual, complet și real.

Recunoașteți de asemenea că prin folosirea Servicii puteți fi expuși la un conținut care poate fi ofensator, indecent sau inacceptabil. Este responsabilitatea dvs. de a evalua, a aprecia și a suporta riscurile acociate cu orice conținut. Roland nu este responsabil pentru orice conținut, inclusiv, dar nu limitat la orice greșeli sau emisiuni în orice conținut sau pentru orice pierdere, deteriorare sau rănire de orice fel ca rezultat al folosirii de către dvs., sau oricărei alte persoane, a conținutului distribuit și pus la dispoziție de Servicii.


Conduita utilizatorului:

Recunoașteți și acceptați că dvs. trebuie să: (a) asigurați accesul la internet (world wide web) și să achitați orice taxe de servicii legate de acest acces, și (b) trebuie să furnizați toate echipamentele necesare pentru a efectua o astfel de conexiune la internet (world wide web), inclusiv un computer, software, moden și o linie telefonică, care funcționează.

În timpul utilizării Serviciilor, nu aveți dreptul de a:

 1. încărca, posta, publica, transmite, reproduce, a trimite prin e-mail sau a distribui orice conținut obținut prin intermediul Serviciilor, care este protejat de dreptul de autor și de alte legi de proprietate intelectuală; nu aveți dreptul de a pregăti lucrări derivate din conținut, fără a obține permisiunea scrisă a titularilor drepturilor de autor, mărcilor comerciale sau a altor titulari și a companiei Roland; sau
 2. încărca, posta, publica, reproduce, a trimite prin e-mail, a distribui sau a efectua orice atfel de transmitere de conținut pentru care nu aveți drepturile de transmitere conform legii aplicabile sau relațiilor contractuale sau fiduciare; sau
 3. încărca, posta, publica, reproduce, a trimite prin e-mail, a distribui sau a efectua orice atfel de transmitere de conținut al Servicii sau lucrări derivate din conținut, fiindcă Serviciile sunt protejate de copyright conform legislațiilor referitoare la drepturile de autor din Japonia; sau
 4. încărca, posta, publica, reproduce, a trimite prin e-mail, a distribui sau a efectua orice atfel de transmitere de conținut prin Servicii, care încalcă brevetul, marca înregistrată, secretul comecial, dreptul de autor say alte drepturi de proprietate aparținând unor terți; sau
 5. încărca, posta, publica sau a transmite prin Servicii orice conținuturi ilegale, frauduloase, calomnioase, defăimătoare, obscene, pornografice, profane, amenințătoare, abuzive sau inacceptabile în alte privinte, incluzând, dar fără limitare la orice transmitere constituind sau incurajând un comportament ce ar putea constitui o activitate ilegală, să producă raspundere civilă, sau să incalce în alt fel orice lege locală, de stat, națională sau straină; sau
 6. încărca, posta, publica, transmite, reproduce, a trimite prin e-mail, a distribui sau exploata informațiile obțnute prin Servicii în scopuri comerciale (altele decât cele permise de câtre furnizorul unor astfel de informații); sau
 7. restricționa sau împiedica oricare alt utilizator de la utilizare Serviciilor; sau
 8. posta sau transmite orice reclame, solicitări, scrisori fluviu, scheme piramidale, oportunități sau scheme de investiții sau alte mijloace comerciale de comunicare nesolicitate (cu excepția celor permise de Servicii) sau implica în spamming sau flooding; sau
 9. pretinde de a fi altă persoană sau entitate, sau reprezenta eronat asocierea dvs. cu altă persoană de entitate; sau
 10. posta sau transmite orice informație sau software ce conțin virus, cal troian, viermi informatici sau alte componente dăunătoare; sau
 11. vătăma de orice fel a minorilor; sau
 12. falsifica de titluri, conținuturi sau manipularea identităților cu scopul de a masca originea oricărui conținut, transmis către sau prin intermediul Servicii; sau
 13. colecta și stoca datele personale ale altori utilizatori pentru orice scop; sau
 14. viola în mod intenționat sau involuntar a oricărei legi cu aplicabilitate locală, națională sau internațională

Conținutul disponibil:

Recunoașteți că tot conținutul accesat prin intermediul Servicii este responabilitatea exclusivă a părții care postează un astfel de conținut. Acest lucru înseamnă că dvs., și nu Roland, sunteți pe deplin responsabili pentru conținuturi încărcate, postate, trimise prin e-mail, transmise, sau distribuite prin orice alte modalități folosind Serviciile. Mai mult, Roland nu are nicio responsabilitate față de dvs. cu privire la conținutul încărcat, postat, trimis prin e-mail, transmis sau distribuit prin orice alte modalități de alți utilizatori prin Servicii către dvs.

Nu avem obligația de a monitoriza conținuturile postate de dvs. sau de alți utilizatori prin Servicii. Prin prezența luați la cunoștință și sunteți de acord că ne rezervăm dreptul de a monitoriza Serviciile și de a șterge și muta orice conținut realizat prin intermediul Servicii. De asemenea, s-ar putea să dezvăluim orice informație dacă este necesară sau potrivită pentru a respecta orice lege, regulament sau altă cerere guvernamentală, pentru a opera Serviciile corect, pentru a proteja Roland, clienții săi și utilizatorii paginii de web. Nu vom monitoriza intenționat sau dezvalui niciun mesaj electronic privat decât dacă este cerut de lege. Ne rezervăm dreptul de a refuza să postăm sau să înlăturăm parțial sau în totalitate, la libera noastră alegere, orice informații sau materiale, parțial sau în totalitate, inacceptabile, indezirabile, neconforme sau care încalcă termenii și condițiile.


Subscrieri:

Toate informațiile și conținuturile transmise către Servicii, incluzând, dar nu limitat la toate conținuturile posate la panoul de mesaje, trebuie considerate ca rămânând în proprietatea Roland, și suntem liberi să folosim pentru orice scop (inclusiv exploatare comercială), idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în informațiile pe care utilizatorii de furnizează paginii de web. Nu ne asumăm nicio obligație de condifențialitate privind informația prezentată, cu excepția dacă se încheie un acord cu Roland sau este cerut de lege.


Link-uri de la și către pagini de web:

Prin prezenta luați la cunoștință si sunteti de acord ca Roland și oricare dintre asociații săi nu sunt responsabili de acuratețea sau eficacitatea informațiilor furnizate de către paginile de web cu link (dacă este cazul). Link-urile către paginile de web externe nu constituie o susținere de către Roland sau de către asociații Roland sau a sponsorilor acestor site-uri sau a conținutului, produselor, publicitații sau a altor materiale prezentate pe aceste site-uri. Nu autorizăm, edităm sau monitorizăm aceste pagini sau link-uri. Prin prezenta luați la cunostință și sunteti de acord că nu suntem responsabili sau răspunzatori, direct sau indirect, pentru nicio daună sau pierdere cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legatură cu folosirea conținutului, bunurilor sau serviciilor disponibile pe aceste site-uri sau resurse.


Nerespectarea termenilor și condițiilor și reziliere:

Prin prezenta luați la cunoștință și sunteți de acord că vă putem refuza accesul la toate Serviciile sau la o parte a acestora fără înștiințare prealabilă dacă dați dovadă de comportament sau acitivăți care, la libera noastră alegere, considerăm că încalcă termenii și condițiile, înalcă drepturile Roland sau sunt necorespunzătoare pentru continuarea accesului.

Sunteți de acord să apărați și să asigurați Roland și asociații săi împotriva plângerilor, responsabilităților, costurilor și cheltuielilor, incluzând onorariile aparatoarelor, ce provin prin orice mijloace de utilizare a Servicii de către dvs. sau plasarea sau transmiterea oricărei mesaje, informații, software sau alte materiale prin Servicii de către dvs. sau utilizatori din contul dvs. sau legat de încălcarea acestor termeni și condiții.


Diverse:

Roland își rezervă dreptul de a modifica orice informație pe această pagină de web, incluzând, dar nu limitat la încheierea Serviciilor sau la revizuirea și/sau ștergerea caracteristicilor sau a altor informații fără a vă înștiința în prealabil. Accesarea anumitor link-uri în această pagină de web, vă oferă acces la paginile de web a terțe părți de ale căror conținut, disponibilitate, etc. Roland nu asumă responsabilitate. (Citiți “Conținut oferit de terțe părți”) Conținutul acestor pagini de web poate varia în funcție de funcționalitatea și restricțiile browser-ului dvs.

Dvs. și Roland sunteți de acord să respectați juridisticția proprie și exclusivă a instantelor din Osaka, Japonia. Termenii și condițiile și relația dintre dvs. și Roland sunt guvernate de către legile din Japonia, fără referire la conflictul legislativ. Sunteți de acord și acceptați toate legile locale, indiferent de jurisdicție, inclusiv cele din afara Japoniei, în ceea ce privește conduita online și utilizarea informațiilor cu caracter personal. Sunteți de acord și respectați legile aplicabile referitoare la transmiterea datelor din țară în care locuiți și din țară de unde ați accesat Serviciile.

Incapacitatea temporară a companiei Roland de a exercita sau a pune în aplicare orice drept sau prevedere a termenilor și condițiilor nu constituie o reunțare la astfel de drepturi sau prevederi. Dacă orice prevedere a termenilor și condițiilor este stabilită a fi invalidă de către instanța unei jurisdicții competente, părțile sunt de acord totuși ca instanța să facă eforturi pentru a pune în practică intențiile părților așa cum sunt reflectate în prevedere, iar celelalte prevederi ale termenilor și condițiilor rămân în vigoare.

Numele companiilor, produselor și logo-urile care apar pe acest site sunt proprietatea sau licența Roland Corporation sau aparțin deținătorilor respectivi.